polskie firmy w swiecie

W procesie ekspansji rodzimych firm niezbędna jest ofensywna dyplomacja ekonomiczna, budowanie silnych marek, które pociągną za sobą również te mniejsze, a także wsparcie ze strony państwa. Owo wsparcie powinno się przejawiać na poziomie administracyjnym, jak i finansowym na tyle mocno, aby marka mogła zaistnieć na rynku zagranicznym, a jej produkty i usługi podkreślały polskość.

Kierunek ekspansja

Obecnie ekspansja polskich firm na rynki europejskie, gdzie trafia 80% naszego eksportu, dla wielu przedsiębiorców nie jest już wystarczająca – swoje produkty i usługi dostarczają oni również do krajów Azji czy Afryki, a także powoli wkraczają na rynek indyjski. Związane jest to z tworzeniem się klasy średniej, kształtowaniem się rynku i brakiem jego przesycenia. Choć całkowita wartość eksportu polskich firm plasuje się na poziomie 183 miliardów euro, zapewniając 8. miejsce w UE i 21. na świecie, rodzimi przedsiębiorcy nie osiadają na laurach, wciąż poszukując nowych wyzwań.

Indie

We wrześniu 2014 r. wcielono w życie program „Make in India”, mający na celu wprowadzenie ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej na rynku indyjskim dla wszystkich inwestorów krajowych i zagranicznych. Inicjatywa sprzyja również budowaniu infrastruktury produkcyjnej, a także – jak wykazują dane statystyczne – zwiększa udział produkcji w PKB Indii. Szacuje się, że w ciągu najbliższych lat udział sektora wytwórczego w PKB zwiększy się z 15% do 25%, przynosząc rocznie około dziesięć milionów nowych miejsc pracy.

Azja

Ze względu na duże zaludnienie 48 krajów Azji (4,5 mld ludności), strukturę społeczną oraz szybki rozwój gospodarczy, rynek ten ma spory potencjał konsumpcyjny – świadczy o tym chociażby fakt wzrostu eksportu towarów i usług polskich przedsiębiorców, który w 2017 r. osiągnął poziom 49 287,3 mln złotych. Choć taka kwota może dla niektórych nie być imponująca, na pewno cenna będzie informacja, że w ostatnim dziesięcioleciu eksport polskich produktów i usług na rynki zagraniczne wzrósł o co najmniej 300%.

Co jest ważne w ekspansji?

Firmy, które marzą o swobodnym poruszaniu się na rynkach zagranicznych i eksporcie swoich produktów, powinny się kierować zasadami, które wydają się być bardzo oczywiste, a które często jednak są niedoceniane. Przede wszystkim chcąc osiągnąć sukces za granicą, warto podjąć poniższe działania:

  1. Odpowiedzialność konkretnych osób za konkretne działania, stałość relacji i komunikacji.
  2. Konkurencyjność towarów i usług.
  3. Wiarygodność firmy i ich przedstawicieli.
  4. Budowanie przyjacielskiej relacji.
  5. Znajomość lokalnego języka.
  6. Zwiększenie kooperacji między firmami i budowanie zaufania poprzez stały kontakt z partnerami.
  7. Pielęgnowanie relacji z władzami centralnymi i lokalnymi.
  8. Niezbędna wiedza i odpowiednie narzędzia.

Polskie podmioty wspierające zagraniczną ekspansję

Wsparciem, którego oczekują i potrzebują rodzime firmy jest bez wątpienia to finansowe i ubezpieczeniowe względem dokonywanych transakcji. Rolę tę powinno pełnić Ministerstwo Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego czy Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Polskie firmy mogą liczyć na pomoc w miejscach swojego działania, biorąc udział w spotkaniach edukacyjnych oferowanych w ramach Programu Handlu Zagranicznego, który jest organizowany przez BGŻ BNP i Bisnode. Przedsiębiorcy mogą pogłębić swoją wiedzę na temat potencjału rynku, szans i zagrożeń oraz instrumentów ułatwiających czy zabezpieczających działalność eksportową.

Również Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) obrała sobie za cel wspieranie polskich podmiotów – głównie w obszarze inwestycji i wsparcia w procesach z nimi związanych. Z myślą o średnich firmach na świecie tworzone są miejsca handlowe dla przedsiębiorców. Biura handlowe PAIH, czyli inaczej trade office mają zastąpić dotychczasowe Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji, pomagać w przejmowaniu zagranicznych firm czy zwiększeniu eksportu. Finansowanie można uzyskać ze strony BGK, natomiast o ubezpieczenie transportu zadba na przykład KUKE, które oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom narzędzia zabezpieczające prowadzoną działalność. Ponadto firma edukuje przedsiębiorców podczas spotkań, seminariów i konferencji.

Przykłady polskich liderów na rynkach zagranicznych

Jednym z przedsiębiorstw, które obrało sobie za cel ekspansję na rynek międzynarodowy jest produkująca maszyny i urządzenia dla branży wydobywczej firma Famur. Jak twierdzi sam prezes Famur – Mirosław Bendzera – w zagranicznej ekspansji liczy się produkt i jego wysoka jakość, jednak najważniejszym czynnikiem i zasadą, dzięki którym osiągnie się sukces na rynku międzynarodowym, jest cała koncepcja sprzedaży i konsekwentne jej realizowanie. Ponadto, jak wiadomo Chiny są dla górnictwa bezkonkurencyjnym państwem, branża się tam wciąż rozwija. Liczy się tam znajomość lokalnego systemu prawnego i podatkowego, kontakty osobiste, znajomość zwyczajów i zachowań, ale przede wszystkim reprezentanci firm – ludzie, którym się ufa i którzy są przedstawicielami danego przedsiębiorstwa. Dzięki zdobytym wiedzy, doświadczeniu i zasobom Famuru oraz przejętego przez niego Kopexu, firma w najbliższych latach chce zwiększyć poziom przychodu pochodzącego z eksportu na poziom 50% i tym samym skutecznie rywalizować z największymi firmami branży okołogórniczej.

Wiele firm marzy o sprzedaży eksportowej i dynamicznym rozwoju, a także o otworzeniu się na nowe możliwości, technologię i dywersyfikację, należy jednak pamiętać, aby w takich działaniach mocno się zabezpieczyć i maksymalnie wykorzystać możliwości, jakie zapewnia ekspansja zagraniczna.