Fundacja Pomyśl O Przyszłości

Celem Fundacji jest podejmowanie oraz wpieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi gospodarczemu naszego kraju. Cel ten Fundacja realizuje głównie poprzez zainteresowanie społeczeństwa polską wspólnotą gospodarczą. Pragniemy, aby Polacy byli nie tylko mieszkańcami kraju, ale aktywnie uczestniczyli w życiu gospodarczym wspólnoty ekonomicznej jakim jest Państwo. Dążymy do tego aby Polacy wiedzieli jak funkcjonować w wolnorynkowej i globalnej gospodarce, aby czerpać z tego jak największe korzyści.

Polski Ślad

Program Polski Ślad stawia sobie za cel propagowanie patriotyzmu ekonomicznego, tj. podejmowania świadomych decyzji ekonomicznych, zarówno marko-, jak i mikroekonomicznych. Podstawowe dążenia to wspieranie i wyróżnianie polskich przedsiębiorców, aby mogli efektywnie konkurować z zagraniczną konkurencją, rozpoznawanie się na rynku i współpraca; oraz wpływanie na decydentów w dziedzinie gospodarki, aby kierowali się dobrem i interesem polskich firm, stawiając je zawsze na pierwszym miejscu.


Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych

Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych powstało w 2008 roku w Warszawie z inicjatywy osób, reprezentujących środowiska biznesu, akademickie oraz eksperckie. IFR jest obecnie największą organizacją reprezentującą środowisko firm rodzinnych w Polsce. Misją inicjatywy jest budowanie w Polsce wolności gospodarczej, państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego, którego filarem jest środowisko firm rodzinnych.

Przelewy24

Serwis Przelewy24 jest jednym z wielu serwisów internetowych poznańskiej Grupy DialCom24, w ramach której PayPro SA - Agent Rozliczeniowy - prowadzi system autoryzacji i rozliczeń


eCommerce Connections

Firma eCommerce Connections jest centrum logistycznym świadczącym usługi fulfillmentu, czyli wyręczania sklepów z branży e-commerce w całym procesie magazynowania i wysyłki towaru do klienta. Firma eCommerce Connections zapewnia również wsparcie merytoryczne i edukacyjne, jako koordynator pierwszego w Polsce klastra przedsiębiorczości dla podmiotów z branży e-commerce.

Umownik

UMOWNIK umożliwia skuteczne prawnie zawieranie umów i składanie oświadczeń woli za pomocą przeglądarki WWW lub aplikacji mobilnej. Program zapewnia pewność w wymianie informacji, pozwala odtworzyć wiążące ustalenia, uniknąć nadmiernych kosztów i stresu związanego z prowadzeniem sporów sądowych, staje się mapą drogową dla uniknięcia konfliktu lub rozwiązania go na wstępnym etapie.